درباره ما

این سایت با همت و تلاش شبانه روزی به منظور ایجاد بستری برای در دسترس قرار دادن پروژه ها در سطح‌های مختلف برای علاقه‌مندان ساخته شده تا بتونه حدالمقدور پروژه های ارزانی رو حتی اگر که به صورت رایگان قرار دادن پروژه ها امکان‌پذیر نباشه در دسترس عموم قرار بده